Najčastejšie otázky

Koľko stoji finančne poradenstvo?

Konzultácia a sprostredkovanie finančného produktu finančným agentom je zo zákona 186/2009  BEZPLATNÁ

Podľa zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a poradenstve Finančný agent nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie. Finančný sprostredkovateľ je platený vo forme provízie od finančnej inštitúcie za sprostredkovaný produkt.

Ako prebieha celý proces?

  1. Vypíšete kontaktný formulár alebo ma kontaktujte cez mobil alebo mail.
  2. Následne si dohodneme termín a čas online alebo osobného stretnutia.
  3. Vypočujem si vaše požiadavky a na ich základe vám postavím finančný plán na riešenie vašich potrieb.
  4. Pri nasledujúcom stretnutí vám predložím viaceré varianty a popíšem jednotlivé produkty ako ich vyhodí a nevýhody s odporučením čo je pre vás optimálne.
  5. Budem vám dlhodobo k dispozícií a zároveň vám budem informovať ohlasom vášho noviniek spravovania vašich osobných financií.

Aky je rozdiel medzi finančným poradcom a finančným sprostredkovateľom?

V Zákone 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je hlavný rozdiel medzi týmito dvoma pojmami v spôsobe vyplácania agenta. Finančný sprostredkovateľ dostáva províziu od konkrétnej finančnej inštitúcie za sprostredkovaný finančný produkt. Finančný poradca je platený priamo klientom za čas strávený s klientom. Ten nesprostredkuje zmluvu, len odporučí klientom, ktorú zmluvu majú s akou inštitúciou využiť. Aktuálne je na Slovensku cez 20.000 finančných sprostredkovateľov a približne 10 finančných poradcov. Pojem finančný poradca ale u bežnej populácie zľudovel a máloktorý klient hľadá tieto služby pod slovami finančný sprostredkovateľ.

Prečo je finančne sprostredkovanie bezplatné?

Ako sme spomenuli v predchádzajúcej otázke, províziu sprostredkovateľovi vypláca priama finančná inštitúcia. Týmto spôsobom inštitúcia získava klienta bez potreby výdavkov na internú obchodnú sieť, reklamu, prevádzky pobočiek a podobne. Tieto úspory sú následne vyplatené finančnému sprostredkovateľovi ako jeho odmena.


Ak využijem finančný produkt alebo finančnú službu prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, môže to pre mňa znamenať vyššiu cenu oproti priamej kúpe od poskytovateľa?

Nie, Práve naopak. Ak je finančný sprostredkovateľ pod záštitou veľkej spoločnosti, ktorá prináša finančným inštitúciám veľké objemy klientov (peňazí). Tak vie cez svoje kontakty často produkt sprostredkovať so zaujímavou zľavou, pri úveroch vybaviť výnimku na nižšiu úrokovú sadzbu alebo zníženie iných poplatkov.

Čo sa stane, ak po konzultácii nevyužijem žiadny produkt? Budem musieť za túto konzultáciu platiť?

Nie, nebudete platiť nič. Ak ste mali z konzultácie dobrý pocit a budete mať v budúcnosti akúkoľvek otázku, môžete ma kontaktovať kedykoľvek.

Návrat hore