Hypo kalkulačka

DSTI ukazovateľ určuje aká môže byť maximálna výška mesačnej splátky nového úveru – hypotéky. Na výsledok má vplyv aj výška životného minima v danom roku, počet detí a výška splátok všetkých súčasných úverov. Národná banka Slovenska určila limit = max. 60 % z príjmov domácnosti môžu tvoriť splátky úverov.
DSTI kalk
1
0

4.5
30

80% z ceny nehnuteľnosti

20% z ceny nehnuteľnosti

100% z ceny nehnuteľnosti

80% z ceny nehnuteľnosti

20% z ceny nehnuteľnosti

100% z ceny nehnuteľnosti

Pozor! Výpočet je nastavený na základný stav – trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú. Ak ste SZČO, konateľ, osoba na rodičovskej dovolenke, TPP na dobu určitú, máte príjem zo zahraničia/ z prenájmu, poberáte dôchodok alebo máte iné záväzky (napr výživné), je potrebné urobiť individuálny prepočet. S tým Vám rada pomôžem. 

S akými bankami spolupracujem?

Od čoho sa odvíjaj výška hypotéky ?

Maximálna výška hypotéky závisí od bonity klienta, t.j. od jeho príjmu a možností splácať mesačnú splátku. Takisto závisí od hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži na zabezpečenie úveru.

  • Banky spravidla poskytnú úver do výšky maximálne 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, v niektorých prípadoch až do výšky maximálne 90 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti.
  • Maximálnu výšku hypotéky ovplyvňuje tiež limit pre celkovú zadlženosť žiadateľa o hypotekárny úver (DTI), ktorý nesmie presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Od 1. januára 2023 sa pre klientov nad 40 rokov a so splatnosťou úveru zasahujúcou do dôchodku, s pribúdajúcim vekom DTI znižuje.
  • Výšku hypotéky veľmi zjednodušene dostaneme, ak čistý mesačný príjem žiadateľa vynásobíme dvanástimi a výsledok opäť vynásobíme ôsmimi. Tak sa dostaneme k maximálnej výške hypotéky. V prípade, ak žiadateľ v čase podania žiadosti o hypotéku už spláca iné úvery, maximálna výška hypotéky bude nižšia o súčty ich zostatkov.
  • Pri výške hypotéky je rozhodujúci aj pomer medzi splátkami všetkých finančných záväzkov a čistého príjmu žiadateľa, zníženého o životné minimum (tzv. ukazovateľ schopnosti splácať – DSTI). Tento limit je v súčasnosti 60 %. Teda ak žiadate o úver, vaša povinná rezerva predstavujúca voľné zdroje musí byť aspoň 40 %.

zdroje: NBS , Banky.sk, index.sme.sk, Peniaze.sk

Priklad

Pri hypotéke vo výške 50 000 €, založenej nehnuteľnosťou (vychádzame z predpokladu, že predmetom zabezpečenia je byt, úver je čerpaný jednorazovo, bez poistenia úveru), dobe splatnosti 30 rokov, 5 ročnej fixácií s úrokovou sadzbou 4,09 % p.a. vychádza splátka úveru 241,31 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 4,52 %, počet splátok 360. Celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí je 88 837,12 € (za predpokladu, že úroková sadzba a poplatky sa nezmenia počas celej doby splatnosti úveru). Do celkových nákladov je započítaná výška úveru, úroky a poplatky, ktoré zahŕňajú poplatok za spracovanie úveru vo výške 250 €, poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku predmetu zabezpečenia ako paušálny poplatok vo výške 150 €, správny poplatok za zápis záložného práva vo výške 66 € a výška ročného poistného predmetu zabezpečenia ako paušálny poplatok vo výške 50 €.

Chcem s Vami spolupracovať

Chcete aby som aj vám kvalitne spravoval financie ? Neváhajte ma kontaktovať !

Pôsobím online po celom Slovensku

Návrat hore